De paardenwereld blijft toch de wereld van mondelinge afspraken. Zolang alles koek en ei is, is dit uiteraard geen probleem. Als er wel problemen ontstaan, zal het moeilijk zijn om de mondelinge afspraken aan te tonen. Daarnaast is het na verloop van enige tijd niet meer duidelijk wat er was afgesproken. Het is daarom raadzaam om de afspraken schriftelijk in een contract vast te leggen. Hierbij kan gedacht worden aan een koopovereenkomst, een trainingsovereenkomst, een leaseovereenkomst of bijvoorbeeld een stallingsovereenkomst. Een in hippisch recht gespecialiseerde paardenadvocaat kan u hier bij uitstek in adviseren.

In een contract kunnen de volgende punten worden vastgelegd:

– Het te verkopen paard heeft enkele bijzonderheden, zoals bijvoorbeeld een stalgebrek of zomereczeem. Door dit vast te leggen, kan de koper hier later niet meer op terugkomen.

– Partijen spreken bij de verkoop van een paard een proefperiode af. In het contract kan de duur alsmede de reden van terugbrengen worden vastgelegd. Daarnaast kan bijvoorbeeld worden vastgelegd of de potentiële koper een gebruiksvergoeding moet betalen en wie de kosten van het paard gedurende de proefperiode zal voldoen.

– De ruiter mag pas na toestemming van de eigenaar video's van het paard op internet plaatsen.

– De ruiter zal wel of niet met een sjabrak met logo van de eigenaar rijden.

– De ruiter is wel of niet vrij in de wedstrijdplanning van het paard.

– De ruiter mag wel of niet het op wedstrijd gewonnen prijzengeld behouden.

– De eigenaar van een paard wenst niet dat een andere ruiter dan de vaste trainer op zijn paard zal rijden.

– De ruiter mag het paard wel of niet op een andere stal plaatsen.

– De pensionhouder zal wel of niet zorgdragen voor de ontworming van het paard.

– De pensionklant mag wel of niet alle faciliteiten op de pensionstal gebruiken.

Ook bij het treffen van een onderlinge oplossing bij een geschil kan een overeenkomst worden gemaakt, dit wordt ook wel een vaststellingsovereenkomst genoemd. Als koper en verkoper maakt u bepaalde afspraken buiten de rechter om die u in een overeenkomst gaat vastleggen. Voor zowel de koper als de verkoper is het dan duidelijk welke afspraken er gemaakt zijn om het geschil correct af te wikkelen. Indien een van de partijen de gemaakte afspraken niet nakomt, dan kan de andere partij alsnog naar de rechter. Hier kan men dan bijvoorbeeld nakoming van de gemaakte afspraken vorderen.

Rechtsbijstandverzekering?

Ook indien u een rechtsbijstandverzekering heeft, kunt u wellicht gebruik maken van de dienstverlening van de hippisch recht advocaat van Reus Advocatuur. Voor meer informatie kunt u contact met de paardenadvocaat van kantoor opnemen: 0592- 269 881

Bent u benieuwed naar wat Reus Advocatuur voor u kan beteken? Lees dan verder op onze andere pagina's over Hippisch recht / Paardenzaken. Of maak een afspraak voor ons gratis spreekuur!