Naast de hoofdonderwerpen zoals (ver)koop, verborgen gebreken, contracten en aansprakelijkheid zijn er ook diverse andere onderwerpen waarvoor u een in hippisch recht gespecialiseerde paardenadvocaat in kunt schakelen. Hieronder staan enkele voorbeelden die zich in de praktijk kunnen voordoen.

Wat kan een pensionhouder doen als de pensionklant het stalgeld niet voldoet?

Eventueel kan een pensionhouder gebruik maken van zijn retentierecht. De pensionhouder zet dan spullen van de pensionklant achter slot en grendel, totdat de rekeningen worden voldaan. Uiteraard is het voor de pensionhouder in alle gevallen van belang om de administratie goed op orde te hebben en om tijdig incassomaatregelen, zoals bijvoorbeeld het tijdig versturen van een aanmaning of een incassobrief, te treffen.

Kan er beslag gelegd worden op een paard?

Op een paard kan beslag gelegd worden. Het leggen van beslag leggen kan diverse redenen hebben. Eigenaren vrezen bijvoorbeeld dat de andere eigenaar achter hun rug om het paard zal verkopen en zij willen dit voorkomen of een schuldeiser neemt een paard van zijn schuldenaar in beslag om een verhaalsmogelijkheid zeker te stellen. Als de schuldeiser vervolgens een gerechtelijke procedure wint waarin zijn vordering wordt toegewezen, kan hij het paard verkopen waarna zijn vordering (deels) uit de verkoopopbrengst zal worden voldaan.

Uiteraard kunt u altijd met paardenadvocaat Femke de Reus contact opnemen om uw hippisch probleem voor te leggen.

Bent u benieuwed naar wat Reus Advocatuur voor u kan beteken? Lees dan verder op onze andere pagina's over Hippisch recht / Paardenzaken. Of maak een afspraak voor ons gratis spreekuur!