Een paard dat na de koop een verborgen gebrek lijkt te hebben is een grote nachtmerrie van iedere paardenbezitter. Helaas komt het in de praktijk zeer veel voor. De materie rond een verborgen gebrek is complex omdat er veel factoren een rol spelen. De gespecialiseerde hippisch recht kennis van een paardenadvocaat is dan ook gewenst.

Een verborgen gebrek is een gebrek dat pas na de koop aan het licht komt. Juridisch gezien kan men pas vruchtbaar een beroep op een verborgen gebrek doen indien de koper voorafgaand aan de koop goed onderzoek naar het paard heeft gedaan en als het gebrek van invloed is op het gebruiksdoel van het paard of als het een stalgebrek betreft. Niet iedere afwijking zal dus een juridisch 'gebrek' opleveren. Per situatie zal dus moeten worden gekeken of er juridisch gezien sprake is van een verborgen gebrek.

Als er gesproken kan worden van een verborgen gebrek zal vervolgens gekeken moeten worden wie van de partijen koper of verkoper de bewijslast draagt. Moet de koper aantonen dat het gebrek al ten tijde van de koop bij het paard aanwezig was of moet de verkoper aantonen dat het gebrek ten tijde van de koop nog niet aanwezig was? Het antwoord zal afhangen van de vraag of er al dan niet sprake is van een consumentenkoop en van het type gebrek. Daarnaast zal men zich ook over de vraag moeten buigen hoe het bewijs geleverd kan worden.

Kortom verborgen gebreken zijn een lastige materie, maar een in hippisch recht gespecialiseerde advocaat zal u de weg in dit doolhof kunnen wijzen.

Rechtsbijstandverzekering?

Ook indien u een rechtsbijstandverzekering heeft, kunt u wellicht gebruik maken van de dienstverlening van de hippisch recht advocaat van Reus Advocatuur. Voor meer informatie kunt u contact met de paardenadvocaat van kantoor opnemen: 0592- 269 881

Bent u benieuwed naar wat Reus Advocatuur voor u kan beteken? Lees dan verder op onze andere pagina's over Hippisch recht / Paardenzaken. Of maak een afspraak voor ons gratis spreekuur!