Laura is voor haar dochter op zoek naar een brave pony. Omdat de dochter van Laura gehandicapt is, is het noodzakelijk dat de pony rustig, betrouwbaar en gehoorzaam is.
Na een zoektocht komt Laura uiteindelijk terecht bij Kees, die een pony te koop aanbiedt. Kees is een professionele paardenhandelaar. Voordat Laura tot de koop overgaat, komt zij eerst driemaal met haar dochter proefrijden en wordt de pony veterinair gekeurd. Nadat de pony door de dierenarts is goedgekeurd wordt hij in augustus 2014 bij Laura afgeleverd.

Al na enkele dagen krijgt Kees een telefoontje van Laura. De pony heeft namelijk last van onplezierig en nukkig gedrag. De pony is aan het steigeren en bokken tijdens het rijden. Kees stuurt een trainer naar Laura om te helpen bij het rijden en de pony te beoordelen.

Laura blijft ontevreden over de pony, waarna Kees de pony bij haar op komt halen. Laura en Kees worden het niet eens over de terugbetaling van de koopprijs, waarna Laura een gerechtelijke procedure start.

De vordering
Laura is van mening dat zij de overeenkomst correct heeft ontbonden en vordert terugbetaling van de koopsom.
Laura heeft de pony door een paardenfysiotherapeut laten trainen. De paardenfysiotherapeut zou tot de conclusie zijn gekomen dat de pony in het geheel niet geschikt is voor een gehandicapte ruiter, hij bokt, steigert en zou niet betrouwbaar zijn. De door Kees gestuurde trainer zou volgens Laura ook hebben aangegeven dat de pony niet geschikt is voor een gehandicapte ruiter.

Verweer Kees
Kees voert aan dat de pony bij de aflevering kerngezond en geschikt voor gehandicapte ruiters was. De pony is pas na de levering ongewenst gedrag gaan vertonen. Volgens Kees komt dit door een verkeerde verzorging of een verkeerde training bij Laura. Het zou niet vaststaan dat de pony volledig ongeschikt is. De door Kees ingeschakelde trainer zou hebben geconstateerd dat de pony niet goed is getraind en dat de rijtechnische problemen te verhelpen zouden zijn door een goede training, hetgeen later ook is gebeurd.

Toen de pony weer bij Kees op stal stond, bleek de pony moeilijk te rijden. Kees heeft de pony daarom door een dierenarts laten onderzoeken. De dierenarts heeft geconstateerd dat de pony een ernstige blessure heeft opgelopen in de hals en rug. Deze blessure zou volgens Kees het gevolg zijn van het verkeerde gebruik door Laura.

Beoordeling door de rechter
Kern van het geschil is de vraag of de pony aan de overeenkomst beantwoordt en aldus de eigenschappen bezit die Laura in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs mocht verwachten. Op grond van de overeenkomst mocht Laura verwachten dat de pony geschikt is voor een gehandicapte ruiter. Het is vast komen te staan dat de pony eind 2014 moeilijk te rijden bleek. Tevens is vast komen te staan dat de door Kees ingeschakelde trainer in oktober 2014 rijtechnische problemen heeft geconstateerd. Het geschilpunt dat overblijft is vervolgens wat hiervan de oorzaak is geweest en voor wiens risico die oorzaak komt.

Omdat de rijproblemen bij de pony binnen 6 maanden na de levering zijn ontstaan, wordt op grond van de wet vermoed dat de pony reeds bij de levering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord.
Naar het oordeel van de rechter heeft Kees onvoldoende aannemelijk kunnen maken dat de pony bij de levering wel aan de overeenkomst beantwoordde. De door Kees gestelde blessure die door toedoen van Laura zou zijn ontstaan, hoeft volgens de rechter niet het gevolg te zijn van een onzorgvuldige verzorging of belasting van de pony, maar van overgevoeligheid daarvoor, waardoor het al bij een normale verzorging en belasting daarvan last krijgt. De pony is dan reeds ten tijde van de aflevering ongeschikt voor het voorziene gebruik, zodat de pony niet aan de overeenkomst beantwoordt. Tevens is het mogelijk dat de pony de blessure pas heeft opgelopen bij terugkeer bij Kees en dat Laura aldus geen enkele invloed op de blessure heeft gehad.

De rechter is van oordeel dat Kees tekort is geschoten in de nakoming van zijn verbintenis door een ongeschikte pony te leveren en veroordeelt Kees in de terugbetaling van de volledig koopprijs aan Laura.

Conclusie
Bovenstaande casus is een uitwerking van het wettelijke bewijsvermoeden bij een consumentenkoop. Indien een gebrek binnen 6 maanden ontstaat nadat het paard of de pony aan de koper is geleverd, dan wordt vermoed dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was. Het gaat hier om een vermoeden, zodat de verkoper de gelegenheid heeft om het tegendeel te bewijzen.
Op het moment van de levering, gaat het risico over van de verkoper op de koper. Indien bij de levering een gebrek aanwezig was, dan is de verkoper dus tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst. Gebreken die na de levering zijn ontstaan zijn voor risico van de koper.

In de praktijk is het bewijsvermoeden echter niet op alle soorten gebreken van toepassing. Binnen de jurisprudentie is er dan ook een verscheidenheid aan uitspraken te vinden ten aanzien van de toepassing van het bewijsvermoeden.
Daarnaast zal het gestelde gebrek het paard ook ongeschikt moeten maken voor het gebruiksdoel waarvoor het wordt gekocht. Indien een koper bijvoorbeeld middels het bewijsvermoeden aan kan tonen dat een sportmerrie bij de levering al onvruchtbaar was, dan zal hem dit weinig soelaas bieden. Vruchtbaarheid is voor een sportpaard geen noodzakelijke eigenschap en zal dan ook niet als een 'juridisch gebrek' gekwalificeerd worden.

Bovenstaande casus is fictief. Voor de casus en beschrijving van de gerechtelijke procedure is de uitspraak ECLI:NL:RBGRO:2005:AV2288 als rode draad gebruikt. De juridische materie in dit artikel is slechts beknopt besproken en is aldus niet volledig. De uitkomst zal per geval verschillen. U kunt daarom ook geen rechten aan bovenstaande artikel ontlenen.

Geschreven door: advocaat Femke de Reus

Mocht u zelf met een juridisch (hippisch) probleem te maken hebben, schroom dan niet om contact op te nemen via 0592- 269 881 of contact@reusadvocatuur.nl

Bent u benieuwd naar wat Reus Advocatuur voor u kan beteken? Lees dan verder op onze speciale pagina over Koop en verkoop. Of maak een afspraak voor ons gratis spreekuur!