Frans verkoopt zijn paard voor € 15.000,-- aan Mieke. Frans brengt het paard naar Mieke. Helaas heeft Mieke geen geld klaar liggen om Frans meteen te betalen. Frans gaat dus zonder geld en zonder paard terug naar huis. Mieke heeft aangegeven dat zij Frans binnen een week zal betalen.

Nadat Frans na een week nog steeds geen geld heeft ontvangen besluit hij eens een bezoekje aan Mieke te brengen. Eenmaal bij Mieke aangekomen slaat Frans de schrik om het hart. Op het erf van Mieke komt Frans oog in oog te staan met een curator die bij Mieke het erf aan het inspecteren is om te kijken wat hij wellicht kan verkopen. Mieke blijkt namelijk ondertussen failliet te zijn verklaard.
Het faillissement is een enorme domper voor Frans. De curator is van plan om het paard te gaan verkopen zodat de opbrengst van het paard gebruikt kan worden voor de gedeeltelijk afbetaling van de schulden van Mieke. Frans staat met lege handen; geen paard en geen koopprijs.
Wat stond of staat Frans te doen?

Recht van reclame
Frans heeft de optie om het recht van reclame in te roepen. Indien Mieke de koopprijs niet voldoet komt zij de koopovereenkomst niet correct na, hetgeen Frans een reden geeft om de koopovereenkomst te ontbinden. De koop wordt dan als het ware ongedaan gemaakt en Frans ontvangt het paard terug. Hierbij is echter wel vereist dat de koopprijs opeisbaar is en Mieke in verzuim is. Met andere woorden Mieke heeft de afgesproken betaaldatum zonder betaling van de koopprijs voorbij laten gaan.
Indien Frans van zijn recht van reclame gebruik wil maken moet hij dit schriftelijk aan Mieke verklaren. Door middel van deze schriftelijke verklaring wordt de koop ontbonden.
In het onderhavige geval is Mieke tussentijds failliet verklaard. Dit heeft voor Frans het gevolg dat hij een termijn moet stellen waarbinnen de curator alsnog tot betaling van de koopprijs over moet gaan. Frans moet deze termijn in zijn schriftelijk verklaring opnemen. De curator heeft dan de keuze om binnen de gestelde termijn de koopprijs te betalen of hiervoor zekerheid te bieden. Als de curator dit niet doet kan Frans zijn recht van reclame uitoefen en het paard ophalen.

Eigendomsvoorbehoud
Naast het inroepen van het recht van reclame had Frans een eigendomsvoorbehoud met Mieke af kunnen spreken. Frans heeft in het onderhavige geval het paard al aan Mieke geleverd waardoor Mieke eigenaar van het paard is geworden. Indien de eigendom van het paard nog niet was overgegaan had Frans het paard terug kunnen vorderen bij de curator.
Een eigendomsvoorbehoud komt er op neer dat er onder een zogenaamde opschortende voorwaarde zal worden geleverd. De juridische levering zal dan pas plaatsvinden zodra de afgesproken voorwaarde is vervuld.
In dit specifieke geval had Frans met Mieke af kunnen spreken dat de juridische levering pas plaats zou vinden nadat Mieke de koopprijs volledig zou hebben voldaan. Frans blijft dan eigenaar van het paard tot het moment waarop Mieke de koopprijs volledig heeft voldaan.
Als Frans het paard met een eigendomsvoorbehoud aan Mieke had verkocht dan zou hij het paard bij de curator terug hebben kunnen vragen. Zonder betaling van de koopprijs zou de juridische levering van het paard niet hebben plaatsgevonden en zou Mieke geen eigenaar van het paard zijn geworden. Frans zou dan eigenaar van het paard gebleven zijn en zou dan als eigenaar zijn paard bij de curator terug hebben kunnen vorderen.

Tip
Als u een paard verkoopt doet u er verstandig aan om een exacte datum af te spreken waarop de koopprijs moet zijn voldaan en om deze datum schriftelijk, bijvoorbeeld in de koopovereenkomst, vast te leggen. Leg een eventueel eigendomsvoorbehoud ook schriftelijk vast. De schriftelijke vastlegging van de datum waarop de koopprijs moet zijn voldaan en van het eigendomsvoorbehoud voorkomt discussie achteraf en geeft u als verkoper daardoor meer zekerheid.

Bovenstaande is slechts een vereenvoudigde samenvatting van de materie. In de praktijk kunnen wellicht meerdere aspecten een rol spelen die niet in dit artikel zijn besproken. U kunt daarom ook geen rechten aan dit artikel ontlenen.

Bent u benieuwd naar wat Reus Advocatuur voor u kan beteken? Lees dan verder op onze speciale pagina over Koop en verkoop. Of maak een afspraak voor ons gratis spreekuur!